söndag 20 januari 2013

Återträff & Arbetsdag

Den 18/2 träffades båda resgrupperna igen. Det var många kära återseende och många erfarenheter som som möttes denna dag. Grupperna arbetade under en heldag med att lyfta ut det som de tagit med sig från resorna och som de ville dela med sina kollegor i Norra Hisingen.
Under dagen reflekterade pedagogerna i fyra grupper och tog fram bilder och frågeställningar som kommer att lyftas på pedagogiska caféer under våren. En viktig reflektion under dagen var bland annat att det är viktigt att man satsar långsiktigt och att man bygger på sina erafernheter i gemensam reflektion och dialog. Nästa steg i resa i lärande är att sprida erfarenheter och fundera tillsammans kring de frågeställningar som grupeprna tagit fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar