torsdag 17 oktober 2013

En veckas jobbskuggning snart till ända

En vecka som gett många tankevändor och fördjupningar hos oss alla. Vi har slagits av hur djupa värden som präglar organisation och de pedagoger och pedagogistor vi har jobbskuggat. Hur förskolorna lyfts och bärs av samma värden där alla som arbetar i förskolan har en STARK YRKESSTOLTHET. Ordet Yrkesstolthet blir vårt första värdeord och följs av fler som vi samlade ihop under kvällens reflektion:
 
LYSSNANDE   GENOMTÄNKT   VÄLKOMNANDE   RESPEKT   ÖPPENHET
 
 
 
Demokratibegreppet är ett centralt begrepp i hela regionen och vi fick denna mening att fundera vidare på:
 
"Att strukturera för demokrati" Att skapa en organisation som stödjer att demokrati kan utövas.
 
Att arbeta med forskningsområden, där man forskar utifrån barns nyfikenhet. Att det projekterande arbetsättet blir ett verb istället för ett substantiv. Inte tänka projekt som ett objekt utan som ett sätt att se och lyssna på barnen.
 
"Filosofin och idéerna behöver konkretiseras och materialiseras"
 
Materialitet - materialen kommunicerar med oss
 
Förbindelser mellan de olika språken i miljöerna - de olika språken behöver varandra
 
Gruppens och förskolans identitet är viktig och skapar en kommunikation
 
Levande dokumentationer som lämnar spår
 
Cecilia - Sofie - Helena - Erika - Christina - Anna-Karin - Carina och Mia
 

söndag 13 oktober 2013

Framme i Reggio Emilia

Nu har vi tillbringat en fantastisk helg i Reggio Emilia. Idag fick vi erfara hur en stad kan involvera barn och föräldrar i sin kultur. Naturhistoriska och etnografiska museet hade tillsamans med tre andra bjudit in till en familjedag. Utanför byggnden på torget skapade barn och vuxna tillsammans med atelieristor och pedagoger tillsammans.Inne i byggnaden pågick spännande möten där barn erbjöds att skapa sin spår. Ett underbart tillägg till museets samlingar.
Underbart att få förmånen att uppleva detta medskapande mitt i stadens myllrande folkliv. I morgon är det dags för jobbskuggning det känns spännade att ha fem dagar framför sig där vi kan få se, reflektera och mötas i ett delande av praktik.torsdag 10 oktober 2013

Comenius jobbskuggning

Under fem dagar kommer 8 personer bestående av pedagoger, pedagogistor/ utvecklingsförstärkare och specialpedagog jobbskugga olika praktiker i Bassa Reggiana och det är våra kollegor i Progettinfantzia som tar emot oss .http://www.progettinfanzia.it/
 
 Vi kommer att dela våra tankar och reflektioner så att ni kan följa.Vi kommer också besöka Remida center i Reggio Emilia http://zerosei.comune.re.it/inter/remida.htm.
Välkomna
 
 
 

onsdag 12 juni 2013

Sammankopplade erfarenheter


 För att samla ihop deltagarnas nya erfarenhet och de tankar som uppstod efter de två studieresorna har vi haft två pedagogiska café. Det var många anmälda, vi räknar med att ca 200 personer var med under dessa kvällar.

Resegrupperna har arbetat fram ett antal frågeställningar som de vill fördjupa sig i utifrån sina nya erfarenheter och gemensamma reflektioner. Många av de frågeställningarna handlade om miljö och förhållning sätt

 
Resegruppen presenterade sina reflektioner, frågeställningar och bildspelet som de gjort under arbets dagen tidigare i år. Vi hade klippt ut frågeställningar och lagt fram post it lappar så pedagoger som anmält sig till kvällarna, kunde sitta i grupper och då gärna med kollegor som de ej vanligtvis arbetar med och reflektera kring frågorna.
Tanken är att samla ihop dessa och sammanställa för  kunna använda detta material för framtida planering kring liknande ped caféer. Detta material kan också ge oss inspiration och kunskap om vad vi kan tänka för innehåll på gemensamma fortbildningar i framtiden.
Vi kommer under hösten påbörja arbetet med att samla ihop erfarenheterna från Resa i Lärande i en publikation.

Välkomna att ta del av  delar av bildspelet här ovanför under fliken Pedagogisk café och här nedanför:

 

måndag 29 april 2013

Pedagogiskt Café

Nu har de två resegrupperna mött sina kollegor i Norra Hisingen för att dela sina erfarenheter.
Båda kvällarna blev spännande möten och kära återseende och bidrog till att erfarenheterna spreds vidare. Vi uppskattar att det var totalt 180 personer som deltog.
Det väcktes många frågeställningar och nyfikenhet som pedagogerna tar med sig i det  fortsatta arbetet på förskolorna.

Framåt kommer vi presentera det frågeställningar som grupperna arbetet med under dessa fort bildningstillfällen här på bloggen och på hjärntorget.

Inbjudan från Italien


Inspirations litteratur

söndag 20 januari 2013

Återträff & Arbetsdag

Den 18/2 träffades båda resgrupperna igen. Det var många kära återseende och många erfarenheter som som möttes denna dag. Grupperna arbetade under en heldag med att lyfta ut det som de tagit med sig från resorna och som de ville dela med sina kollegor i Norra Hisingen.
Under dagen reflekterade pedagogerna i fyra grupper och tog fram bilder och frågeställningar som kommer att lyftas på pedagogiska caféer under våren. En viktig reflektion under dagen var bland annat att det är viktigt att man satsar långsiktigt och att man bygger på sina erafernheter i gemensam reflektion och dialog. Nästa steg i resa i lärande är att sprida erfarenheter och fundera tillsammans kring de frågeställningar som grupeprna tagit fram.