onsdag 17 oktober 2012

RAY OF LIGHT & ReggioEmilia

I ljus ateljen Ray OF Light i Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia utforskar man och knyter ihop många olika språk och kunskaper. Simone Armini lotsar oss varsamt och eftertänksamt genom denna underbara atelje.
 Där alla språk kan talas och talas och där man inte sätter stämpeln Naturvetenskap på utforskandet av ljuset.
Simone beskriver och tillskriver ljuset ett stort värde - där barn kan skaffa sig erfarenheter i, med och kring ljusets fenomen.
" Vi ser ljuset på olika sätt pågrund av vilka material det möter"
I mötet med ljuset ställer materialet  frågorna till barnen. Där undersöker barnen sin/sina relationer till ljuset, förhåller sig till frågorna som uppstår och kliver vidare i sin nyfikenhet med den vuxne som en reflektionspartner. En vuxen som som inte ger svar på frågorna utan istället förstärker upplevesen, skjuter till, samspelar på ett reflekterande sätt. En vuxen som inte ger ett direkt svar som skär av utforskandet -  utan istället ger öppna frågor till hela barngruppen och erbjuder material som hjälper till att konkretisera. 
 LJUSET BLIR DET SOM BINDER SAMMAN...


Ljusfontän på Piazza 25 Aprile

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar