fredag 30 november 2012

Never tell me the sky is the limit,

“Never tell me the sky is the limit, when there are the footprints on the Moon” – unknown
“Berätta aldrig att du inte kan nå till himlen, när det finns fotspår på månen” OkändEn reflektion av Natasa/ det finns som pdf under fliken reflektioner med bilder till.

RECEPTET FÖR NYBÖRJARE - Reggio Emilia
 Förberedelse
ü  Glöm allt du vet eller tror du vet om hur barn lär sig - Vuxen logik är statisk, barns logik är dynamisk
ü  Sluta tänka att vi lär barn  – barn är födda kompetenta och har förmåga att använda sina sinnen
ü  Ta bort behovet att skydda barnen från världen de lever i och visa dem vägen– utmana och ge barnen möjlighet att utforska istället
ü  Kämpa mot din egen drift att ge barn färdiga svar om allt – fråga och låt dem tänka och få sina egna uppfattningar, dra sina egna slutsatser och komma på svar
ü  Öppna dina sinnen för nya perspektiv – du ska se dig omkring med nya ögon
ü  Översätt inte händelser till barnen med hjälp av din erfarenhet – låt barnen skapa sina egna upplevelser och möjlighet att upptäcka det okända
Ingredienser (som vi måste bevara och uppmuntra hos och för varje barn)
NOTERA: alla ingredienser är omätbara mängder
v  kreativitet- förstör inte barns kreativitet med förklaringar av hela procesen. Låt de skapa själva.
v  fantasi – det är underbart att drömma!
v  glädje – gör ingenting utan glädje och lust
v  nyfikenhet – låt barn få en bredare förståelse de lär sig mycket mera när de gör det själva
v  möjlighet – skapa möjligheter
v  utmaning – utmana barnen med olika, nya material, miljöer och situationer
v  kärlek – ge barn kärlek, det stärker barns självkänsla
v  stöd– barnen så de förstår hur kompetenta de är och utmana dem att säga vad de tycker
v  frågor – svara på barns frågor med frågor som utmanar till att tänka vidare
v  känslor – de upplever med alla sinnen i projektarbeten, det man gör med hela ”kroppen fastnar i knoppen”
v  kultur – ge barn ansvar och en huvudroll. Barn är vår framtid och de skapar kultur
v  olika material – Ju mer olika material barn använder ju  bredare blir deras kunskap
v  samspel med andra barn - barn behöver andra barn - att jobba, skapa och lära sig tillsammans med
v  miljö som tredje pedagog – skapa miljöer som ger barn möjlighet och utmaningar
Instruktioner
Ø  Investera i ett lyssnande
Ø  Observera och försöka fånga upp kulturella trådar som exempel barns intresse och deras relationer till varandra
Ø  Se vilka aktiviteter de väljer,  vad de upplever, lär och utforskar i de aktiviteterna
Ø  Dokumentera för att visa fokus och tänk vad du vill visa med detta
Ø  Under observation och dokumentation varosynlig som möjligt
Ø  Dokumentera och funderaefterarbetet
Ø  Förklara för föräldrar om hur vi jobbar och varför vi jobbar på detta sätt
Ø  Försök att få med föräldrar i en delaktighet så mycket som möjligt
Ø  Använda kunskap och idéer från dina kollegor – flera hjärnor tänker och vet mer än en
Ø  Kom ihåg att vi inte skulle ge svar utan att se att processen är en förutsättning för lärande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar