torsdag 17 oktober 2013

En veckas jobbskuggning snart till ända

En vecka som gett många tankevändor och fördjupningar hos oss alla. Vi har slagits av hur djupa värden som präglar organisation och de pedagoger och pedagogistor vi har jobbskuggat. Hur förskolorna lyfts och bärs av samma värden där alla som arbetar i förskolan har en STARK YRKESSTOLTHET. Ordet Yrkesstolthet blir vårt första värdeord och följs av fler som vi samlade ihop under kvällens reflektion:
 
LYSSNANDE   GENOMTÄNKT   VÄLKOMNANDE   RESPEKT   ÖPPENHET
 
 
 
Demokratibegreppet är ett centralt begrepp i hela regionen och vi fick denna mening att fundera vidare på:
 
"Att strukturera för demokrati" Att skapa en organisation som stödjer att demokrati kan utövas.
 
Att arbeta med forskningsområden, där man forskar utifrån barns nyfikenhet. Att det projekterande arbetsättet blir ett verb istället för ett substantiv. Inte tänka projekt som ett objekt utan som ett sätt att se och lyssna på barnen.
 
"Filosofin och idéerna behöver konkretiseras och materialiseras"
 
Materialitet - materialen kommunicerar med oss
 
Förbindelser mellan de olika språken i miljöerna - de olika språken behöver varandra
 
Gruppens och förskolans identitet är viktig och skapar en kommunikation
 
Levande dokumentationer som lämnar spår
 
Cecilia - Sofie - Helena - Erika - Christina - Anna-Karin - Carina och Mia
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar