fredag 19 oktober 2012

Sinnenas Trädgård

"Sinnenas trädgård"
Andra dagen besökte vi småbarnsförskolan Zenit i kommunen Brescello.
Vi fick en fantastisk upplevelse! Utemiljön var fantastisk, innemiljön väl genomtänkt. Den gav ett lugn samtidigt som den var utmanande!
Pedagoger, föräldrar och barn hade med enkla medel skapat en miljö för harmoni och lärande där alla sinnen tilltalades och utmanades.
Harmonin i miljön genomsyrade allt och upplevelsen av hur positivt det påverkade personalen och barnen och även oss var slående!
Eva, fsk Backa kyrkogatan 3
Katja, Monica & Karin Skogomefsk

1 kommentar: