onsdag 12 juni 2013

Sammankopplade erfarenheter


 För att samla ihop deltagarnas nya erfarenhet och de tankar som uppstod efter de två studieresorna har vi haft två pedagogiska café. Det var många anmälda, vi räknar med att ca 200 personer var med under dessa kvällar.

Resegrupperna har arbetat fram ett antal frågeställningar som de vill fördjupa sig i utifrån sina nya erfarenheter och gemensamma reflektioner. Många av de frågeställningarna handlade om miljö och förhållning sätt

 
Resegruppen presenterade sina reflektioner, frågeställningar och bildspelet som de gjort under arbets dagen tidigare i år. Vi hade klippt ut frågeställningar och lagt fram post it lappar så pedagoger som anmält sig till kvällarna, kunde sitta i grupper och då gärna med kollegor som de ej vanligtvis arbetar med och reflektera kring frågorna.
Tanken är att samla ihop dessa och sammanställa för  kunna använda detta material för framtida planering kring liknande ped caféer. Detta material kan också ge oss inspiration och kunskap om vad vi kan tänka för innehåll på gemensamma fortbildningar i framtiden.
Vi kommer under hösten påbörja arbetet med att samla ihop erfarenheterna från Resa i Lärande i en publikation.

Välkomna att ta del av  delar av bildspelet här ovanför under fliken Pedagogisk café och här nedanför:

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar