tisdag 16 oktober 2012

Bamby Reggiolo - och en berättelse om att skapa en karta för förskolan och föräldrars delaktighet


På förskolan Bambay i Reggiolo har verksamheten kommit igång efter jordbävningarna som påverkat staden mycket.
Man pratar mycket kring miljön och hur BARNEN TILLSKRIVER MENING TILL MILJÖN!
Att det som händer sker i relationerna där barn möts.
En miljö som kan provocera - utmana - för att ge möjlighet till barnen att växa. Här möter man de yngsta barnen upp till tre år.

Vi fick uppmaningen att se om vi kunde se deras komunikation mot föräldrarna och se samarbetet.
- Det som var synligt var att förskolan och de grupper som finns i den syntes i ett sammanhang där man visade att man satt värde på Interaktionen.
I entren mötes man av en tydlig identitet och historik som berättade förskolans berättelse. Men också det som barnen mött under sin dag.

Pedagogistan berättar hur de under ett år arbetat med fokus förskolan som en plats för intreaktion föräldrars delaktighet. Hon säger bland annat " Att det handlar om att förändra från att ta del av TILL att VARA EN DEL AV NÅGOT" 
I ett systematiskt tänkande måste vi värna om alla delarna - att i ett sådnat projekt växer man tillsammans som grupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar